Het L2M Intervisienetwerk is een besloten ontmoetingsplek voor advocaten, juristen en andere professionals werkzaam binnen een juridische werkomgeving. In deze besloten groep, die als een netwerk fungeert, worden contacten gelegd, ervaringen, ideeën en meningen uitgewisseld, content en nieuws gedeeld en intervisiegroepen geformeerd met als doel om elkaar te coachen. Leren van en met elkaar is de rode draad en intervisie het bindmiddel. Als je deel hebt genomen aan een activiteit van Lawyers2meet, word je automatisch voor dit netwerk uitgenodigd. Je kunt ook een uitnodiging van Lawyers2meet krijgen, omdat je naar ons inzicht een toegevoegde waarde hebt voor het netwerk.

Advocaten die nog niet in het bezit zijn van een stageverklaring of nog geen drie jaar op het tableau staan ingeschreven en andere juristen met drie jaar of minder ervaring, kunnen rechtstreeks toegang tot het netwerk krijgen, zonder aan een activiteit van Lawyers2meet te hebben deelgenomen. Deze uitzondering wordt gemaakt om intervisie onder deze doelgroepen te bevorderen. Als je tot deze doelgroep behoort en interesse hebt om lid te worden van het L2M Intervisienetwerk, dan kun je ons een met reden omkleed verzoek doen: info@lawyers2meet.nl. Hetzelfde geldt voor juristen die reeds deel hebben genomen aan een activiteit van Lawyers2meet, maar toch niet zijn uitgenodigd voor het netwerk.
 

 ©  2024 Copyright Looney2.nl


cards


De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op het accepteren van deze cookies. Wij gebruiken of delen je gegevens niet met derden voor reclamedoeleinden.
Klik hier voor meer info over onze cookies.