Ben je als advocaat op zoek naar efficiënte mogelijkheden om puntwaardig te voldoen aan de eisen van gestructureerde feedback (NOvA), zoek je een intervisiecoach voor jouw eigen (misschien nog te formeren) intervisiegroep, ben je van plan zelf intervisies te gaan begeleiden, heb je supervisie nodig als intervisiebegeleider of wil je misschien als organisatie of vereniging zelf intervisie gaan opzetten, dan vind je op deze pagina de antwoorden.


Je praat met je cliënten, je opdrachtgevers en stakeholders, analyseert hun probleem en geeft advies of neemt een beslissing. Doe je dat wel goed? Of zou het ook anders kunnen? Er gebeurt eigenlijk heel veel in de gemiddelde juridische praktijk. Tegenwerking, conflicten, lastige situaties, lastige mensen, emoties. Het heeft meerwaarde als je dat kan delen met anderen en kunt stilstaan bij waar je mee bezig bent. Steeds meer juristen reflecteren om die reden met een groep collega’s of vakgenoten op zichzelf en op hun werk. Intervisie kan hierbij worden ingezet als instrument om het leervermogen te vergroten. Uitwisseling, feedback en debat zijn noodzakelijk om je deskundigheid en de professionele uitoefening van je vak verder te versterken.
 
Wat intervisie precies is
Een veel gehanteerde definitie van intervisie binnen een juridische werkomgeving is: ‘een gestructureerde en periodieke bespreking in een kleine groep hiërarchisch nagenoeg gelijkwaardige professionals, waarin dilemma’s en vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering en praktijkuitoefening centraal staan’.

Lawyers2meet ziet intervisie vooral als een intercollegiale coachingsbijeenkomst, waarin nagenoeg gelijkwaardige deelnemers elkaar helpen om beter te worden. Tijdens de intervisiebijeenkomsten reflecteren deelnemers op het eigen persoonlijk handelen en nodigen anderen uit om mee te denken over functie- en/of persoonsgebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie.
De ingebrachte casusposities worden aan de hand van een gekozen intervisiemethode in een vaste structuur uitgewerkt en van oplossingen voorzien. De intervisiebijeenkomsten staan onder leiding van een gekwalificeerde gespreksleider, ook wel ‘intervisiecoach’, ‘voorzitter’, ‘intervisor’ of ‘intervisiebegeleider’ genoemd.

Doel
Het primaire doel van intervisie is van elkaar te leren door kennis en ervaring uit te wisselen en elkaar te coachen. Intervisie beoogt hiermee het leren van problemen en ervaringen te versterken. Daarbij is niet alleen het kunnen delen van je ervaringen prettig, maar je krijgt ook constructieve oplossingen aangereikt voor problemen, waar je zelf in vast bent gelopen. Bovendien is intervisie voor juristen ook een hele efficiënte en snelle manier om persoonsgebonden kennis en ervaring te delen. Het vak van jurist leer je vooral door te doen. Door die kennis en ervaring te delen kun je snel nieuwe dingen leren, zoals een nieuwe strategie of een praktische aanpak voor een bepaald soort zaak. Een slimme manier van deskundigheidsbevordering! Ook leer je door intervisie ‘out of the box’ te denken, waardoor je creatiever wordt in je oplossingen. Je hebt als jurist nu eenmaal je eigen stokpaardjes ontwikkeld, waardoor je zaken steeds vaker op de automatische piloot afhandelt. Door met andere deelnemers te sparren boor je weer nieuwe denkkracht aan en doe je aan breinfitness. Tenslotte leg je op een prettige manier contact met collega’s of vakgenoten en leer je ook nieuwe mensen kennen, die waardevol kunnen zijn voor je netwerk.

Winst

 • Je houdt spelenderwijs je vakbekwaamheid op peil
 • Je gaat met een rugzak vol nieuwe ideeën en adviezen naar huis
 • Kostenbesparend. Je wisselt snel praktische kennis en ervaring uit en hoeft daardoor minder tijd en geld aan cursussen te spenderen
 • Tijdsefficiënt. Je kunt cursussen met intervisie combineren
 • Voor advocaten: je krijgt er PO-punten voor en voldoet aan de voorwaarden van gestructureerde feedback
 • Je breidt je contacten en netwerk uit
 • Je doet op een moderne manier aan zelfontwikkeling en leert praktische vaardigheden

Voorbeelden van vraagstukken uit de intervisiepraktijk
‘’Hoe pak ik deze zaak aan of hoe had ik deze kunnen aanpakken?’’

‘’Ik heb de cliënt in deze zaak niet in de hand. Hij heeft een explosief karakter. Nu moeten we straks naar de zitting en ik ben bang dat hij daar met stoelen gaat smijten.’’

‘’Mijn praktijk dreigt op te drogen. Ik heb meer werk nodig, maar weet niet wat ik moet doen.’’

‘’Ik ervaar veel weerstand van collega´s nu ik hun leidinggevende ben geworden. Ze sluiten me buiten en alles wat ik zeg wordt weersproken.’’

‘’De rechter gaf mij op de zitting een flinke uitbrander en ik vraag me af wat ik anders had kunnen doen.’’

‘’Ik loop op de toppen van mijn kunnen. Thuis twee puberende kinderen, die ik min of meer alleen opvoed, op het werk een overvolle praktijk. Ik zie er eigenlijk geen gat meer in.’’

Werkwijze
Begeleide intervisie bij Lawyers2meet vindt plaats in groepen vanaf 6 nagenoeg gelijkwaardige professionals. De groepsgrootte en doelgroep varieert per intervisiebijeenkomst. Een begeleide intervisiebijeenkomst van Lawyers2meet duurt in beginsel 4 uur, pauzes niet meegeteld, tenzij anders overeengekomen met de deelnemers. Afhankelijk van de duur van de intervisiebijeenkomst krijgen de deelnemers PO/PE-punten toegekend. Een advocaat kan 1 niet-juridisch opleidingspunt krijgen voor een heel uur dat hij heeft deelgenomen aan intervisie, met ten hoogste vier punten per jaar. Er is bewust gekozen voor een wat langere tijdsduur, zodat advocaten in weinig bijeenkomsten hun vereiste intervisiepunten per jaar kunnen halen. Daarnaast draagt een wat langere tijdsduur bij aan de diepgang van de intervisie met navenant positieve gevolgen voor het leerrendement van de deelnemers.

Intervisiemogelijkheden

Deelname aan een intervisiebijeenkomst
Lawyers2meet organiseert gedurende het jaar diverse intervisiebijeenkomsten. Advocaten kunnen hierdoor voldoen aan hun verplichting van gestructureerde feedback. Deze bijeenkomsten worden begeleid door gecertificeerde intervisiecoaches, die voldoen aan de eisen van de NOvA. Elke bijeenkomst levert in beginsel 4 intervisiepunten op. Raadpleeg de actuele agenda voor de mogelijkheden.

Thema-intervisietafels
Thema-intervisietafels zijn intervisiebijeenkomsten rond een vast thema onder begeleiding van een gecertificeerde intervisiecoach. Bv. het begeleiden van millennials, omgaan met stress, de valkuilen van de jonge partner, de advocaat als ondernemer, de bedrijfsjurist als businesspartner enz. Dilemma’s en praktijksituaties rondom het thema worden besproken, ervaringen uitgewisseld alsmede kennis en tips over het thema gedeeld.  Raadpleeg de actuele agenda voor de mogelijkheden.

Nog meer weten over intervisie? Lees De meest gestelde vragen over intervisie of bekijk het literatuuroverzicht onder contact & informatie.

Inhuren van een gespreksleider voor jouw intervisiegroep: begeleide intervisie
Je kunt bij Lawyers2meet een gecertificeerde intervisiecoach inhuren om een intervisiebijeenkomst te laten begeleiden. Je kunt zelf ook een groep van collega’s of vakgenoten aanmelden. Dat kan voor een of meerdere bijeenkomsten per jaar, al dan niet op je eigen locatie. Lawyers2meet draagt hierbij tevens zorg voor de registratie van de PO-punten voor de intervisiegroep.

Als je een gecertificeerde intervisiecoach van Lawyers2meet wilt inhuren, dan kun je je hiervoor per e-mail opgeven: info@lawyers2meet.nl. Je vermeldt hierbij in ieder geval de navolgende gegevens: het aantal deelnemers, of deze deelnemers werkzaam zijn binnen dezelfde organisatie of verschillende organisaties, het aantal intervisiebijeenkomsten en de gewenste locatie. Daarna nemen wij contact met je op om daarover nadere afspraken te maken.

Intervisie-traject ‘on the job’
Voor organisaties (inclusief samenwerkingsverbanden, specialistenverenigingen en stichtingen met opleidingsaanbod), die intervisie geïmplementeerd willen krijgen in hun organisatie of samenwerkingsverband en/of de intervisie verder willen professionaliseren, biedt Lawyers2meet de mogelijkheid van een intervisie-traject ‘on the job’. Hierbij begeleidt een intervisiecoach een aantal intervisiebijeenkomsten. De intervisiecoach helpt je met de opzet van de bijeenkomsten, voorziet de bijeenkomsten van feedback en coacht de intervisiebegeleider(s). Deze begeleide intervisie kan ook in combinatie met een training intervisie voor gespreksleiders incompany worden ingekocht, zodat je de intervisiebijeenkomsten voortaan zelfstandig kunt begeleiden binnen jouw eigen organisatie of samenwerkingsverband, zonder een deskundige van buiten. Voor advocaten biedt dit het voordeel dat ze zelfstandig hun intervisiebijeenkomsten NOvA-proof kunnen organiseren en daardoor kosten kunnen besparen.

Je kunt je voor een intervisietraject ‘on the job’ aanmelden bij: info@lawyers2meet.nl. We nemen dan contact met je op. Prijs en voorwaarden: op offertebasis.

Training gespreksleider intervisie

Als je wilt leren hoe je effectief een intervisie kunt begeleiden of je wilt gecertificeerd gespreksleider worden, zodat je binnen de advocatuur intervisies puntwaardig kunt begeleiden, in beide gevallen ben je bij deze training aan het goede adres. Met deze praktijkgerichte training leer je behalve nieuwe soft skills, zoals gespreks-en coachvaardigheden, ook hoe je binnen jouw eigen context een intervisie succesvol kunt opzetten en een intervisiebijeenkomst effectief kunt voorzitten. De optimale vorm van zelfontwikkeling en een effectieve manier om jezelf te profileren binnen jouw eigen organisatie of samenwerkingsverband.

Kenmerken

 • Zakelijke, praktische aanpak
 • De werkmethoden sluiten naadloos aan bij de juridische praktijk
 • Je leert praktische vaardigheden die je ook in je dagelijkse praktijk kunt toepassen (bv. feedback geven, goede vragen stellen, coachen e.d.)
 • Uitgebreid documentatiemateriaal met alles wat je nodig hebt om intervisie succesvol op te zetten binnen jouw eigen context
 • De mogelijkheid van supervisie of coaching na de training

Raadpleeg de actuele agenda voor de data en prijzen.

Deze cursus kan ook incompany worden ingekocht. Je kunt je hiervoor aanmelden bij: info@lawyers2meet.nl. We nemen dan contact met je op. Prjjs en voorwaarden: op offertebasis.

Supervisie voor gespreksleiders
Het begeleiden van intervisiebijeenkomsten vergt veel oefening en reflectie. Eigenlijk ben je nooit uitgeleerd. Veel gespreksleiders hebben een training gespreksleider intervisie gevolgd, maar weten daarna niet zo goed hoe ze verder moeten. Ze hebben vaak de behoefte aan een klankbord om situaties, die zich tijdens de intervisie hebben voorgedaan, te bespreken, ervaringen te delen in deze rol en nieuwe dingen te leren. Daarvoor is het supervisieprogramma van Lawyers2meet bedoeld. Dit programma heeft als doel om jou onder begeleiding van een supervisor te laten leren van concrete werksituaties en ervaringen, om intervisievaardigheden te oefenen, bruikbare tools en hulpmiddelen aan jou over te dragen alsmede om jou te adviseren waar nodig. 

Je kunt je voor deze individuele begeleiding aanmelden bij: info@lawyers2meet.nl. We nemen dan contact met je op. Prijs en voorwaarden: op offertebasis.©  2024 Copyright Looney2.nl


cards


De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op het accepteren van deze cookies. Wij gebruiken of delen je gegevens niet met derden voor reclamedoeleinden.
Klik hier voor meer info over onze cookies.